Sponsoring

Sponsoring

Om ons op niveau te kunnen blijven presenteren aan het publiek, zoals bij concerten en officiële of kerkelijke vieringen, zijn wij mede afhankelijk van de financiële steun van particulieren, bedrijven en instellingen. Met name grote evenementen zoals het jaarlijks terugkerend kerstconcert leunen zwaar op onze financiële middelen. Mocht u ons willen steunen dan kan dat op verschillende manieren. U kunt een bepaald project steunen, zoals het kerstconcert, maar u kunt ons ook steunen bij onze jaarlijkse exploitatie door lid te worden van de ‘club van 100’. U steunt ons ook door toegangskaarten te kopen voor onze concerten. Voor uw financiële ondersteuning zijn wij u zeer erkentelijk!

Sinds kort hanteren wij sponsorpaketten waarbij wij onze sponsors een tegenprestatie bieden:

Sponsorpakketten


Vriend

Pakket 1

Club 1878

Pakket 2

Sponsor

Pakket 3

Besluit u om ons financieel te steunen dan kunt u uw donatie storten op bankrekening NL75 RABO 0119 9950 77  t.n.v. Koninklijk Heerlens Mannenkoor St.-Pancratius.  Vermeld hierbij uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Wij rekenen op u!