Koningsdagconcert’ in de ‘Krönungssaal’ van het Raadhuis van Aachen

Na deelname aan een door het ‘KNZV Limburg’ georganiseerd project ‘Koordirectie-studiedag/masterclass’ volgde een gedurfd initiatief: het ‘Koningsdagconcert’ op 26 april in de ‘Krönungssaal’ van het Raadhuis van Aachen in plaats van in de hal van het gemeentehuis in Heerlen! Verder zag het ‘Florence Nightingale Concert’ op 12 mei het daglicht, een concert ten behoeve van de vele vrijwilligers in de zorgsector. Begin zomer traden wij samen met het ‘Harmonie Orkest Concordia Treebeek’ op in het openluchttheater van het Vijverpark te Brunssum. Verder was er op 9 november een bijzonder concert waarin wij samen met TOG Welten optraden in de Pancratiuskerk te Heerlen. Het jaar werd afgesloten met het traditionele kerstconcert met als gasten het Blazersensemble ‘CUPROS’ en hoboïst Paul Kicken.

Het ‘KNZV Limburg’ organiseerde op 12 april jl. het project ‘Koordirectie-studiedag / masterclass’ in de Abdij Rolduc. Met het ‘Mannenkoor David, het Koninklijk Kerkraads Mannenkoor St.-Lambertus en het Koninklijk Heerlens Mannenkoor St.-Pancratius’ brachten negen studenten van het conservatorium Maastricht hun vaardigheden in praktijk. Een gedurfd initiatief: het ‘Koningsdagconcert’ van het KHM St.-Pancratius op 26 april werd een ‘Koningsdag’ Konzert in de ‘Krönungssaal’ van het Raadhuis van Aachen! Het ‘Koninklijk Heerlens Mannenkoor St.-Pancratius’ luisterde de sfeervolle en druk bezochte ‘Dodenherdenking’ op 4 mei in het stadhuis te Heerlen op met zeer toepasselijke liederen. Begin dit jaar ontstond binnen het bestuur van het Koninklijk Heerlens Mannenkoor St.-Pancratius het idee om een concert te organiseren voor de zorgsector in Parkstad Limburg met de passende titel ‘Florence Nightingale Concert’. De naamdag van St.-Pancratius – op 12 mei – valt samen met de geboortedatum van Florence Nightingale en de daaruit voortgekomen ‘Internationale Dag van de Verpleging’. Aan dit concert in Parkstad Theater Heerlen werkten mee: pianovirtuoos Jan Vayne, de Kumulus Band en jong talent van het Bernardinuscollege. De stichting ‘Klassieke Zomer Parkstad’ organiseerde in de week van 14 t/m 24 juni een festival in heel Parkstad Limburg met een reeks concerten. Het’ Harmonie Orkest Concordia Treebeek’ en het ‘Koninklijk Heerlens Mannenkoor St.-Pancratius’ traden samen op in het openluchttheater van het Vijverpark te Brunssum. Koor- en blaasmuziek zijn van oudsher nauw met elkaar verbonden en deze verwevenheid leidde tot een bijzonder concert op 9 november: TOG Welten en het KHM St.-Pancratius concerteerden in de Pancratiuskerk te Heerlen. Op zaterdag 20 december 2014 vond in de sfeervolle Pancratiuskerk te Heerlen het jaarlijkse kerstconcert van het ‘KHM St.-Pancratius’ plaats. Het blazersensemble ‘CUPROS’ en de hoboïst Paul Kicken waren als speciale gasten uitgenodigd om aan dit concert een bijdrage te leveren. Dirigent en muziekcommissie hadden een mooi programma uitgekozen dat bij de toehoorders veel waardering opriep.