Seizoen 2015

Het seizoen werd op 18 april geopend in de Pancratiuskerk te Heerlen met een gezamenlijk concert met het ‘Groot Mannenkoor Zwolle’ o.l.v. Hennie Ramaekers die ook het initiatief voor dit treffen had genomen. Een leuk concert met een gevarieerd programma van twee koren van goed niveau.

Part of the deal was ons tegenbezoek op 30 mei aan Zwolle met opnieuw een gezamenlijk concert in de ‘Grote’ of ‘St.-Michaelskerk’. Het KHM St.-Pancratius heeft zich daar van zijn beste kant laten zien, hetgeen door het publiek met een daverend applaus beloond werd. Vanwege de afstand en omdat we al geruime tijd niet meer op reis waren geweest, werd er nog een dagje aan vastgeknoopt met een uitstapje naar Giethoorn.

Het hoogtepunt van het seizoen vormde het tweede ‘Florence Nightingale Concert’ op dinsdag 12 mei in het ‘Parkstad Limburg Theater’ in Heerlen. Het concert wil een jaarlijkse traditie vestigen om mantelzorgers en vrijwilligers in de zorg met een gevarieerd muziekprogramma een avond onbezorgde ontspanning te bezorgen. Omdat 2015 het ‘Jaar van de Mijnen’ was, koos het KHM St.-Pancratius ervoor dit concert een Limburgs tintje te geven. Als artiesten werkten mee: Martin Hurkens tenor, Paul van Loo en Ivo Rosbeek, de Schintaler, Youp Schijns piano en Saskia Frijns viool. Een goed gevulde zaal genot van een fraai concert.

Mede op instigatie van Frau dr. Magarethe Schmeer, locoburgemeester van Aken, trad ons koor 13 juni op in de St.-Nikolauskirche te Aken tijdens de lange ‘Chornacht’ in het kader van de vierde ‘Internationale Chorbiennale’ van Aken: een bijzondere ervaring op een prestigieus podium. Inmiddels hebben we al een invitatie voor, desgewenst ruimere, deelname in 2017 ontvangen.

Op 12 december werd gestart met een miniconcert in het kader van de jaarlijkse ‘SCHUNCK* kerstconcerten’ om aansluitend spoorslags naar Maastricht af te reizen om, op uitnodiging, een luchtige bijdrage te leveren aan de feestelijke uitreiking van het eerste exemplaar van het boek ‘Waar een zoen een muulke is’ over de belevenissen en anekdotes uit het leven van mevrouw Miep Mosmuller-Snijders.

Het traditionele kerstconcert verschoof vanwege de inname van het Pancratiusplein tijdens ‘Serious Request’ naar 13 december. Tradiegetrouw was ook dit jaar weer jong talent van de partij. Het publiek kon kennis maken met de 20-jarige Susan Buve sopraan en Enzo Kok viool.

Daarnaast was het gezamenlijk optreden van het koor en jazzcombo ‘PADÀM’ heel bijzonder. Een concert van hoog niveau met sfeervolle muziek, zo was de algemene indruk. De uitsmijter van het jaar vormde ongetwijfeld het openlucht benefietconcert ten bate van ‘Serious Request’. De sfeervol ingerichte binnenplaats van kasteel Terworm, geheel belangeloos ter beschikking gesteld door sponsor Freek van der Valk, vormde een feeëriek decor voor dit intieme concert waaraan de artiesten Paul van Loo, Martin Hurkens tenor, Enzo Kok viool, Joep Conjaerts singer-songwriter, Stan Smeets singer-songwriter en Christian Smeets saxofoon gratis hun medewerking verleenden.

Hilarisch was het optreden van onze bariton Hans Knubben in zijn presentatie van ‘Largo al factotum’, waarin Hub Slenders het gewillig ‘scheerschuimslachtoffer’ was.

Ons optreden ter opening van een concert in ‘Poppodium de Nieuwe Nor’ bracht ons in een volstrekt andere en onvergelijkbare ambiance. Toch een leuke ervaring om ook weer af te kicken van de alom heersende ‘Serious Request’ rage. Uiteindelijk brachten we als koor met alle medewerkenden een bedrag van € 2.642,17 bij elkaar, daarnaast een donatie van € 890,- van het Damescomité, zodat de KHM-delegatie een cheque van €3.532,17 aan de S.R.-organisatie kon aanbieden.

Daarnaast gaven we zoals ieder jaar acte de présence bij een aantal vaste elementen als de ‘Dodenherdenking’, de ‘Allerzielenviering’ en de ‘Kerstfair’ van ons Damescomité. 

Koningsdagconcert’ in de ‘Krönungssaal’ van het Raadhuis van Aachen

Na deelname aan een door het ‘KNZV Limburg’ georganiseerd project ‘Koordirectie-studiedag/masterclass’ volgde een gedurfd initiatief: het ‘Koningsdagconcert’ op 26 april in de ‘Krönungssaal’ van het Raadhuis van Aachen in plaats van in de hal van het gemeentehuis in Heerlen! Verder zag het ‘Florence Nightingale Concert’ op 12 mei het daglicht, een concert ten behoeve van de vele vrijwilligers in de zorgsector. Begin zomer traden wij samen met het ‘Harmonie Orkest Concordia Treebeek’ op in het openluchttheater van het Vijverpark te Brunssum. Verder was er op 9 november een bijzonder concert waarin wij samen met TOG Welten optraden in de Pancratiuskerk te Heerlen. Het jaar werd afgesloten met het traditionele kerstconcert met als gasten het Blazersensemble ‘CUPROS’ en hoboïst Paul Kicken.

Het ‘KNZV Limburg’ organiseerde op 12 april jl. het project ‘Koordirectie-studiedag / masterclass’ in de Abdij Rolduc. Met het ‘Mannenkoor David, het Koninklijk Kerkraads Mannenkoor St.-Lambertus en het Koninklijk Heerlens Mannenkoor St.-Pancratius’ brachten negen studenten van het conservatorium Maastricht hun vaardigheden in praktijk. Een gedurfd initiatief: het ‘Koningsdagconcert’ van het KHM St.-Pancratius op 26 april werd een ‘Koningsdag’ Konzert in de ‘Krönungssaal’ van het Raadhuis van Aachen! Het ‘Koninklijk Heerlens Mannenkoor St.-Pancratius’ luisterde de sfeervolle en druk bezochte ‘Dodenherdenking’ op 4 mei in het stadhuis te Heerlen op met zeer toepasselijke liederen. Begin dit jaar ontstond binnen het bestuur van het Koninklijk Heerlens Mannenkoor St.-Pancratius het idee om een concert te organiseren voor de zorgsector in Parkstad Limburg met de passende titel ‘Florence Nightingale Concert’. De naamdag van St.-Pancratius – op 12 mei – valt samen met de geboortedatum van Florence Nightingale en de daaruit voortgekomen ‘Internationale Dag van de Verpleging’. Aan dit concert in Parkstad Theater Heerlen werkten mee: pianovirtuoos Jan Vayne, de Kumulus Band en jong talent van het Bernardinuscollege. De stichting ‘Klassieke Zomer Parkstad’ organiseerde in de week van 14 t/m 24 juni een festival in heel Parkstad Limburg met een reeks concerten. Het’ Harmonie Orkest Concordia Treebeek’ en het ‘Koninklijk Heerlens Mannenkoor St.-Pancratius’ traden samen op in het openluchttheater van het Vijverpark te Brunssum. Koor- en blaasmuziek zijn van oudsher nauw met elkaar verbonden en deze verwevenheid leidde tot een bijzonder concert op 9 november: TOG Welten en het KHM St.-Pancratius concerteerden in de Pancratiuskerk te Heerlen. Op zaterdag 20 december 2014 vond in de sfeervolle Pancratiuskerk te Heerlen het jaarlijkse kerstconcert van het ‘KHM St.-Pancratius’ plaats. Het blazersensemble ‘CUPROS’ en de hoboïst Paul Kicken waren als speciale gasten uitgenodigd om aan dit concert een bijdrage te leveren. Dirigent en muziekcommissie hadden een mooi programma uitgekozen dat bij de toehoorders veel waardering opriep.