insigne kop KHM St.-Pancratius
Contact

Voor al uw vragen en suggesties

Wij staan open voor al uw vragen en/of suggesties. Wij stellen uw mening op prijs en zullen elke vraag zo snel mogelijk beantwoorden. U kunt uw vraag via email versturen naar onze secretaris: e-mail: secretaris@pancratiuskoor.nl


Bestuur

Naam Functie e-mail
Jos Amkreutz
May Hol
Peter Bohutnik
Hub Slenders
Lou Cloodt
vacant
vacant
vacant
preses
vice-preses
secretaris
Penningmeester
lid
lid
lid
lid

jos@wr4.nl
mayhol10@gmail.com
secretaris@pancratiuskoor.nl hub.slenders@home.nl
l.cloodt@ziggo.nl
Ons postadres is:

Koninklijk Heerlens Mannenkoor Sint-Pancratius
Postbus 283
6400 AG  Heerlen.

Bank:

Reknr:  119995077
IBAN:    NL75RABO0119995077
BIC:       RABONL2U
Bank:    RABOBANK GROEP


Heerlens Bruidskoor

Foto Bruidskoor
Het Heerlens Bruidskoor is een ensemble samengesteld uit leden en oud-leden van het KHM St.-Pancratius.
Zij stellen zich tot doel het opluisteren van eucharistievieringen bij speciale gelegenheden zoals bruiloft en uitvaart.

Contact: tel. (045) 5711586  of  (045) 5716740  -  Mobiel: 06 15157324  of  06 51332533


Sponsoring

Om ons op niveau te kunnen blijven presenteren aan het publiek, zoals bij concerten en officiële of kerkelijke vieringen, zijn wij mede afhankelijk van de financiële steun van particulieren, bedrijven en instellingen. Met name grote evenementen zoals het jaarlijks terugkerend kerstconcert leunen zwaar op onze financiële middelen. Mocht u ons willen steunen dan kan dat op verschillende manieren. U kunt een bepaald project steunen, zoals het kerstconcert, maar u kunt ons ook steunen bij onze jaarlijkse exploitatie door lid te worden van de 'club van 100'. U steunt ons ook door toegangskaarten te kopen voor onze concerten. Voor uw financiële ondersteuning zijn wij u zeer erkentelijk!


Sinds kort hanteren wij sponsorpaketten waarbij wij onze sponsors een tegenprestatie bieden:

Sponsorpakket

Sponsormodel Doelgroep Sponsorbijdrage Sponsorpakket
Vrienden Privé personen en liefhebbers van koormuziek in Parkstad Limburg Vast tarief € 50,-
per persoon per jaar
Sponsoren Middenstanders, zelfstandigen en kleinere bedrijven in Heerlen e.o. Vanaf € 135,-
Bij een hogere sponsor-bijdrage (vanaf € 250,-) wordt een groter contingent tickets met vip-arrangement voor het najaarsconcert geleverd.
Hoofd- sponsoren Grotere bedrijven en instellingen die een klantenbasis in de regio hebben Vanaf € 1.878,-
Bij een hogere sponsor-bijdrage wordt een groter contingent tickets met vip-arrangement voor het najaarsconcert geleverd.

Besluit u om ons financieel te steunen dan kunt u uw donatie storten op bankrekening
NL75 RABO 0119 9950 77  t.n.v. Koninklijk Heerlens Mannenkoor St.-Pancratius.
Vermeld hierbij uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Wij rekenen op u!